SPOTKANIE Z PREZYDENTEM

Jako Klub, któremu na sercu leży troska o rozwój zgierskiego sportu, z wielką radością powitaliśmy inicjatywę Pana Przemysława Staniszewskiego – Prezydenta Miasta Zgierza, zmierzającą do podniesienia jakości działań w tym obszarze.

Podczas toczonego w twórczej atmosferze spotkania w Urzędzie Miasta Zgierza, nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentacji naszego Klubu. Finalnie podpisaliśmy stosowną umowę obejmującą główne założenia i cele przedsięwzięcia oraz środki, które mają prowadzić do ich realizacji. 

Możemy już oficjalnie zakomunikować, że w ramach opisywanej inicjatywy będziemy mieli doniosłą rolę do odegrania w rozwoju dyscypliny, która jest nam szczególnie bliska, a mianowicie – piłki nożnej. Jesteśmy dumni, a jednocześnie czujemy się zobowiązani, aby możliwie najlepiej wywiązać się z powierzonych zadań.

Z pewnością takie inicjatywy pomagają w integracji środowiska sportowego wokół tych szczytnych zadań. Kompleksowość i szczegółowość poruszonych zagadnień pozwalają patrzyć z optymizmem na  projekt.

Wiele sobie obiecujemy po tej współpracy i koncentrujemy się na działaniach, które przyczynią się do powodzenia inicjatywy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *