ZMIENIAMY WŁÓKNIARZ

Pośród wielu aktywności związanym z życiem Klubu, szczególny nacisk kładziemy na infrastrukturę treningową, która jest naszym oczkiem w głowie. Mamy świadomość, że aby realizować priorytetowy dla nas cel, tj. rozwój szkolenia, niezbędne są wysokiej jakości boiska. Po zmodernizowaniu płyty głównej oraz placu treningowego obejmującego boisko, w ostatnim czasie zainstalowaliśmy system nawadniający, postawiliśmy maszty oświetleniowe oraz nabyliśmy profesjonalny sprzęt niezbędny do utrzymania wysokiej jakości boisk naturalnych. 

Konsekwentnie podążając wyznaczoną drogą, w najbliższych planach mamy również renowację kolejnej płyty treningowej. 

Wszystkie nasze działania podporządkowane są temu, aby możliwie najpełniej urzeczywistniać  misję wychowania przez sport. Chcemy również pomóc naszym podopiecznym w realizacji ich sportowych marzeń. 

Warto podkreślić, że realizacja ww. przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez udziału Pana Przemysława Staniszewskiego – Prezydenta Miasta Zgierza, za co serdecznie dziękujemy. 

Wierzymy, że dzięki zrealizowanym i planowanym inicjatywom, stajemy się coraz ważniejszym punktem na szkoleniowej mapie w wymiarze lokalnym, a nasze ambicje sięgają wyżej i nie powiedzieliśmy w tej sprawie jeszcze ostatniego słowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *